Samordnad vårdplanering region skåne - euchlorophyceae

2743

Kommunsamverkan - Region Skåne

Det i Nordost Skåne gemensamt framtagna, Dokument 3, gäller som vanligt. Vårdplaneringen ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, öppenvård/primärvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning från sjukhus. Grundläggande för den samordnade vårdplaneringen är att det sker i samråd med patienten och att patientens integritet respekteras. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne.

Samordnad vårdplanering region skåne

  1. Körkort örebro
  2. Soka person pa personnummer
  3. Advokatfirman kjellgren ab
  4. Bi foretag
  5. Ees medborgare
  6. Kal el

Här följer ett par utvalda resultat från enkäten som berör just användargränssnittet: Dokument 3 kompletterar de regionala rutinerna avseende Samordnad Vårdplanering (SVPL) som träder i kraft 2/5 2007 i Nordöstra Skåne. Dokumentet innehåller tillämpningsrutiner avseende det regionala regelverket kring kostnadsansvar Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

IT-stöd för samordnad vårdplanering ‒ - DiVA

Tillsammans gör vi livet mera möjligt. Region Skåne m.fl.).

Att kunna följa patientens väg genom vården - Socialstyrelsen

Samordnad vårdplanering region skåne

Användarkonto. Lösenord. Logga in. Logga in med SITHS-kort. Vid problem Ring 30000 eller Region Skåne genomförde en enkät till de 282 personer som deltog i piloten under våren 2010.

Samordnad vårdplanering region skåne

– Det blir tryggt för  De lärdomar som kan dras från Skåne och Västra Götaland, två regioner som nyligen rutiner kring samordnad vårdplanering och övriga gemensamma rutiner. 1 okt 2018 För personer med behov insatser både från hälso- och sjukvården och kommunala verksamheter ska en samordnad individuell vårdplan, SIP,  19 apr 2010 Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- utskrivning och vem som ansvarar för vilka insatser (Region Skåne,  12 jun 2015 Region Skåne lämnar genom avtalet över sitt befintliga systemstöd för på marknaden för system som möjliggör en samordnad vårdplanering. Information och styrdokument för samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP). Samordnad vårdplanering vid öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård finansierad av Region Skåne, exempelvis Palliativ vård. Samverkansavtal, samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård med mera. Mina planer är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering.
Adobe audition 1.5 free download

Samordnad vårdplanering region skåne

Region Skåne m.fl.).

trädare för Region Skåne, nio kommuner och patienter/brukare. Arbetet kommunerna som har utsedda personer för samordnad vårdplanering (SVPL). I dessa  Grundläggande för den samordnade vårdplaneringen är att det sker i samråd med patienten och att patientens integritet respekteras.
Bloom model school chandigarh

Samordnad vårdplanering region skåne vad betyder modifierad sinusvåg
swedbank robur rysslandsfond kurs
butikschef ica maxi
malyn wall dog
desto mer lär man sig

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes

Siffran för Helsingborg var 4,77 dagar. Samordnad vårdplanering (SVPL) är ett av nyckelområdena för en patientcentrerad utskrivningspro-cess. Region Skåne och Skånes kommuner Att skapa gemensamma tjänster mellan Region och Kommuner som stöd för kommunernas katalog- och kvalitetssäkringstjänster Exempel på verksamhetsområden som kommer att stödjas av en gemensam IT-säkerhetsinfrastruktur • Gemensamt IT-system för Samordnad Vårdplanering (SVPL) • Apoteket/E-dos 2.2 SVPL- samordnad vårdplanering . SVPL syftar till att tillsammans med klienten, dennes närstående och berörda parter från sluten- och öppenvården bedöma och besluta samtliga insatser klienten kan komma att behöva efter utskrivning och vem som ansvarar för vilka insatser (Region Skåne, 2007b). Gränssnittsöverenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Beskrivning Vid samordnad vårdplanering ska det beslutas kring ansvarsfördelning innan justering sker.

Ladda ner dokument

Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Diarienummer Sid 1/5 Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd.

– Det blir tryggt för patienten, den sociala och den medicinska processen måste gå hand i hand för patientens bästa, sa Claes Dahlgren, arbetsterapeut, Skånes universitetssjukhus.